HANDLINGAR

Sveriges Dövas Husvagnsklubb

Teckenspråkig klubb för husvagns- och husbilsägare!

STADGAR

PROTOKOLL

 

Äldre protokoll finns arkiverade..

Maila oss om ni vill se dem, så skickar vi!

 

Obs, alla original protokoll är signerade :)

Årsmötesprotokoll 2015

Herrfallet Camping

Styrelseprotokoll 24-25 okt

2015

Styrelseprotokoll 21 feb

2015

Styrelseprotokoll 25 jan 2015

Copyright © All Rights Reserved