HISTORIA

Sveriges Dövas Husvagnsklubb

Teckenspråkig klubb för husvagns- och husbilsägare!

Husvagnsklubbens historia!

Den 3 maj 1986 , i Stockholm bildades "De dövas husvagnsklubb" efter 2 år med interimstyrelse, bestående av Kurt Lindfors, Tage "Pennan" Karlsson och Ivar Ozolins.

Tidigare hette det motorklubben Viking, som övertogs av De dövas husvagnsklubb.

Styrelsen vid bildandet av De dövas husvagnsklubb, bestod av ordförande Kurt Lindfors, sekreterare Tage "Pennan" Karlsson samt kassörerna var Anders Björling

och Adele Lindfors.

Den 11 maj 1997 i Lidköping bytte husvagnsklubben namn

till Sveriges Dövas Husvagnsklubb (SDH)

 

Man har firat 10, 20, 25 års och 30 års jubileum.. År 2026 är det dags för 40 årsjubileumet!

Vid 10 års jubileumet, var man i Malingsbo

Vid 20 års jubileumet, var man i Åland

Vid 25 års jubileumet , var man i Öland.

Vid 30 års jubileumet, var man i Simrishamn

 

Styrelsens sammansättningar genom åren..

Ordförande:

Kurt Lindfors

1986-1988

Tage"Pennan" Karlsson

1989-1991

Anders Björling

1992-1995

Agneta Skagerstrand

1996-1999

Anders Björling

2000-2001

Göran Persson

2001-2003

Åke Rosell

2004-2006

Alf Karlsson

2007-2008

Claes Eklund

2009-2012

Fredrik Lindvall

2013-2016

Magnus Hägglund

2016-

Vice ordförande:

Adele Lindfors

1991-1992

Anita Hägglund

1992-1995

Anders Björling

1996-1997

Anna-Karin Åström

1997-1998

Per-Anders Johansson

1998-1999

Anders Björling

1999-2000

Åke Rosell

2000-2003

Patrik Kristensson

2004-2005

Alf Karlsson

2006-2007

Fredrik Lindvall

2007-2008

Kalle Hulten

2009-2010

Marie Karlsson

2010-2014

Magnus Hägglund

2014-2016

 

Sekreterare:

Tage" Pennan" Karlsson

1986-1988

Vineta Lyxell

1989-1991

Folke Johansson

1992-1998

Göran Persson

1999

Berit Larsson

2000-2002

Patrik Kristensson

2003-2004

Kent Sikh

2004-2008

Barbro Fröjdh

2009-2010

Kent Sikh

2010-2014

Alexia Lefebvre

2014-2016

Marie Svensson

2016-

Kassör:

Anders Björling

1986-1991

Vineta Lyxell

1992-1996

Anders Björling

1997-1998

Per-Anders Johansson

1999-2004

Marie Karlsson

2005-2008

Elisabeth Aronsson

2008-2010

Kalle Hulten

2010-2013

Christofer Åkerlund

2013-

Ledamot:

Adele Lindfors 1986-1987

Vineta Lyxell 1988-?

Göran Persson 2000-2001

Inga-Lill Berggren-Sikh 2001-2003

Fredrik Lindvall

2004-2005

Patrik Kristensson

2006-2007

Anne-Lie Ohlson

2007-2008

Barbro Fröjdh 2008-2009

Lars Berglund 2009-2010

Inger Andersson

2010-2014

Sune Cedercrantz

2013-2015

Maria Svensson 2015-

Suppleant:

Adele Lindfors 1989-1991

Anita Hägglund 1992-1995

Revisor:

Kurt Lindfors 1997-2008

Johnny Slotts 2008-2009

Stig Kjellberg 2009- ?

Revisor suppleant:

Göran Persson 1997-2002

Vineta Lyxell 2003-2004

Johnny Slotts 2004-2008

Stig Kjellberg 2008-2009

Johnny Slotts 2009-

Copyright © All Rights Reserved