KONTAKT

Sveriges Dövas Husvagnsklubb

Teckenspråkig klubb för husvagns- och husbilsägare!

Kontakt / Ansökan medlemskap:

 
 
 
 
 

Styrelsen:

 

 

Sveriges Dövas Husvagnsklubbs officiella uppgifter:

Sveriges Dövas Husvagnsklubb (SDH)

Etablerad 1986

Organisationsnummer 802432-8687 Plusgiro 4838327-7

E-mail: sdhklubb@sdhklubb.se Hemsida: www.sdhklubb.se

Copyright © All Rights Reserved